Pawartos Basa Jawi

Wonten 327 pawartos, ing 33 kaca.

RSS 2.0 Feed

Jamaah Haji Bantul Siaga Tindak, Paling Sepuh Yuswa 83 Tahun lan Paling Enem Yuswa 21 Tahun

Senin Pon, 1 Sep 2014 12:11 WIB | diwaos (6) | Komentar (0)

Asil Unggulan Desa, Mides Pundong Laris Ing Bantul Ekspo 2014

Senin Pon, 1 Sep 2014 11:49 WIB | diwaos (5) | Komentar (0)

Bupati Bantul Masrahaken Satya Lencana Setia Kerja

Kamis Wage, 28 Agt 2014 11:50 WIB | diwaos (22) | Komentar (0)

Arak-arakan Gerobak Sapi Damel Regeng Pambukanipun Bantul Ekspo 2014

Kamis Wage, 28 Agt 2014 08:45 WIB | diwaos (24) | Komentar (0)

Bantul Ekspo Dipun Tutup, Sukses, Rancag Sarta Transaksi Jumbuh Kaliyan Target

Selasa Pahing, 26 Agt 2014 07:50 WIB | diwaos (26) | Komentar (0)

Panggung Kesenian Bantul Ekspo Dados Gotrahipun Kreativitas Seni Lan Budaya

Senin Legi, 25 Agt 2014 13:35 WIB | diwaos (31) | Komentar (0)

SDN Ngrukeman Tamantirto Kasihan Lan SMAN 2 Bantul Minangka Utusan DIY Pasang-giri Tataran Nasional

Senin Legi, 25 Agt 2014 12:59 WIB | diwaos (16) | Komentar (0)

Bupati Bantul Nampi Sowanipun Pengurus Persatuan Hotel lan Restoran Bantul (PHRB)

Senin Legi, 25 Agt 2014 11:00 WIB | diwaos (15) | Komentar (0)

Cacah 82 Pasarta Ndherek Gegladen PASKRIBAKA 2014, Ing Bantul

Senin Legi, 25 Agt 2014 10:15 WIB | diwaos (32) | Komentar (0)

Cacah 75 PKL Alun-alun Paseban lan Demi Pikantuk Bantuan Tendha

Senin Legi, 25 Agt 2014 09:46 WIB | diwaos (20) | Komentar (0)